facebook vk

RAJALLA RY
Rek. nro: 214.332
Kotipaikka: Virolahti

PANKKI MIEHIKKÄLÄN OSUUSPANKKI
IBAN FI50 5268 0020 0315 36
SWIFT OKOYFIHH

e-mail: rajapilkki@gmail.com

VEROHALLINNON OHJE KOSKIEN MM. PILKKIKISAPALKINNON VEROTUSTA SUOMESSA
Verohallinnon ohje A75/200/2014

...4.6 Muut palkinnot
Muu kuin edellä kohdissa 4.1 - 4.5 mainittu palkinto tai voitto on saajan veronalaista tuloa, jos se ei kuulu arpajaisverolain piiriin tai se ei ole Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sen lainsäädännön mukaisesti toimeenpannuista arpajaisista saatu.
Palkinnon tai voiton nimellä maksettu suorite on siis saajan veronalaista tuloa, jos:
palkinto tai voitto on vastike tehdystä työstä tai muusta suorituksesta
palkinto tai voitto saadaan työnantajalta
voiton saaminen ei perustu sattumaan
kyseessä ei ole niin sanottu julkinen arvonta
palkinto on saatu kilpailusta suorituksen perusteella
voitto on saatu Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimeenpannuista arpajaisista.
Esimerkiksi urheilu-, tieto-, pilkki- ja muista kilpailuista saadut palkinnot ovat saajan veronalaista tuloa, jos palkinto on saatu sijoituksen tai suorituksen perusteella. Saajan on tällöin ilmoitettava palkinto tai voitto veroilmoituksella. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa antamansa palkinnot ja voitot vuosi-ilmoituksella (VEROH 7801) suorituslajin tunnuksella H4.

RAJALLA RY
Rek. nro: 214.332
Kotipaikka: Virolahti

PANKKI MIEHIKKÄLÄN OSUUSPANKKI
IBAN FI50 5268 0020 0315 36
SWIFT OKOYFIHH

Tel: +358 46 540 3581
e-mail: rajapilkki@gmail.com

web design & hosting Moukari